Opći uvjeti poslovanja

Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima

1. Prodavač - NOVI VAL društvo s ograničenom odgovornošću za grafičku djelatnost i trgovinu 

2. Uvjeti poslovanja

Uvjeti prodaje putem internet trgovine e-majice.hr/e-majice.com

Naziv i skračeni naziv tvrtke:
NOVI VAL društvo s ograničenom odgovornošću za grafičku djelatnost i trgovinu
NOVI VAL doo

Sjedište / adresa:
Zagreb
Balokovićeva 65

Sud kod kojegga je tvrtka upisana u Sudski registar:
Trgovački sud u Zagrebu

Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar:
1-41724, MBS: 080257648, MB: 00452688, OIB: 07378869839

Osnivački kapital:

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala od 08. studenog 1995. godine osnivači su povećali temeljni kapital u iznosu od 2.400,00 kuna za 16.800,00 kuna na 19.200,00 kuna.
Odlukom članova društva od 02.02.2016. godine povećan je temeljni kapital društva uplatom u novcu od iznosa od 19.200,00 kuna za iznos od 5.000,00 kuna na iznos od 24.200,00 kuna.


Osobe ovlaštene za zastupanje
Lidija Burnić
Zagreb, Balokovićeva 65
- direktor
- zastupa pojedinačno i samostalno

žiro-račun: Zagrebačka banka 2360000-1101551908

PRIMJEDBE I PRIGOVORI

Sukladno čl. 10 ZZP, Internet trgovina e-majice.hr omogućuje Vam da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu šaljete na e-mail: prodaja@e-majice.hr

Na sve vaše primjedbe i prigovore odgovoriti ćemo u roku od najviše 15 dana.

Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima

1. Prodavač - NOVI VAL društvo s ograničenom odgovornošću za grafičku djelatnost i trgovinu 

2. e-majice.hr / e-majice.com- web stranica u vlasništvu Prodavatelja

3. Kupac - svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluga izvršila registraciju svojih podataka i naručila proizvod ili uslugu.

4. Korisnik "Novi val" - svaka osoba koja web stranica "e-majice.hr/e-majice.com" koristi za svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istom ili dobivanje informacija o pojedinom proizvodu

5. Korištenje "e-majice.hr/e-majice.com" - pristup stranici e-majice.hr/e-majice.com radi dobivanja informacija o sadržaju iste i / ili ostvarivanja web trgovina

6. Online kupnja ili web trgovina - ostvarivanje kupnje proizvoda putem "e-majice.hr/e-majice.com"

7. Proizvodi - svi proizvodi koji su istaknuti na "e-majice.hr/e-majice.com", a koje je moguće kupiti putem web trgovine.

Opći uvjeti

1. Nositelj svih prava na internet stranici e-majice.hr je trgovačko društvo Novi val doo (u daljnjem tekstu Novi val). Korištenjem usluga "e-majice.hr/e-majice.com" web trgovine i svih pridruženih stranica i servisa na e-majice.hr/e-majice.com da se potrošači u svakom trenutku upoznaju s ovim Uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu: Uvjeti) i da ih u potpunosti razumijem I prihvaćaju.

2. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koje se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Novi val web trgovine i prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu između potrošača kao krajnjeg kupca i Novi val web trgovina, smatra se sastavnim dijelom takvih ugovora. au odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacije i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i drugih pitanja vezanih uz korištenje "e-majice.hr/e-majice.com" i online kupnje.

3. Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju ovim Uvjetima i da redovito provjeravaju kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

4. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavača zaključen je po trenutnom narudžbe proizvoda.

5. Putem "e-majice.hr/e-majice.com" moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.

6. Kupac može biti samo punoljetan i poslovno sposobna osoba. Ugovor o imenima i računima maloljetnika i potpuno nesposobnim osobama mogu zaključiti svoje zakonske zastupnike ili skrbnike, a ugovor o djelomično poslovno sposobnom može zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje protivno odredbama Prodavatelja ne snosi nikakvu odgovornost.

7. Korisnici "e-majice.hr/e-majice.com" dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavača da prihvati takav korisnik pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi "e-majice.hr/e-majice.com" ,

8. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodnih obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, drugih podataka vezanih uz web trgovine kao i sve ostale sadržaje "www.e-majice.hr/e-majice.com" zbog čega su Korisnici "e-majice .hr/e-majice.com "dužni prilikom svake posjete istom web stranicu pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakvih odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na e-majice.hr/e-majice.com internet stranici.

9. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup "e-majice.hr/e-majice.com" i podatcima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja "e-majice.hr/e-majice.com" ukoliko je ista nastala zbog protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. i drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje "e-majice.hr/e-majice.com".

10. Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i / ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na "e-majice.hr/e-majice.com". Novi val zadržava pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda koji su postavljeni prema informacijama od proizvođača.

11. Novi val svi materijali, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupac olakšali odabir prilikom kupnje. Novi val jamči da fotografije proizvoda potpuno odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne pogreške kod opisa proizvoda ne odgovara. Moguće su različite stvarne proizvode i fotografije proizvoda i opisanih proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeniti neku od karakteristika ili sadržaja proizvoda. Svi se opisuju redovito i detaljno provjeravaju.

Web trgovina - sklapanje i raskid ugovora o prodaji

1. Online kupnja može se ostvariti samo ako se kupac registrira na to predviđenom mjestu na "e-majice.hr/e-majice.com". Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac dužan je dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti kao i pojedini prodajni uvjeti naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Novi val za sklapanje Ugovora i korisnika kao kupca svojim registracijom, zaključivanjem narudžbe ili drugačije utvrđenim ovim Uvjetima iste prihvaća što se smatra da je sklopljen ugovor između kupca i Novi vala , a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

2. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem "e-majice.h/e-majice.comr" web trgovine uz plaćanje odgovarajućih naknada - cijene od toga proizvoda ili usluga. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije i putem: internet narudžbe-web trgovine, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefone s ljudskim posredovanjem.

3. Kupac je ovlašten odabrati mogućnost da ga Prodavatelj obavijesti o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (Newsletter). Nakon uspješno obavljenog registracije (pravilno popuniti sve tražene podatke) na e-mail Kupca će biti dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.

4. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na "e-majice.hr/e-majice.com" a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijena. 

5. Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u "košaricu" klikom na link "Košarica". Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je u međuvremenu prodan, tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupku (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuke proizvoda istog tipa kada ga Prodavatelj nabavi od svojih dobavljača). Prodavatelj, osim navedenih obveza, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

6. U "košarici" se nalaze svi proizvodi koje je kupac odabrao za kupnju zajedno s cijenom proizvoda i cijene isporuke te ukupnom cijenom (MPC). Ukoliko Kupac želi nastaviti s kupnjom odabira veze "Kupi", sustav dalje vodi automatski do stranice "Narudžbe" na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je kupac dao prilikom registracije, dostave, potvrditi ili eventualno izmijeniti račun dostave i odabir načina plaćanja ( virmansko plaćanje ili plaćanje pouzećem). Detalji računa mogu se promijeniti u odnosu da li račun prima fizička osoba ili pravna. Ako je potreban račun za kupnju svih potrebnih podataka.

7. Po izvršenju naprijed navedenih koraka web trgovine i odabirom "Kupi" na stranici "Narudžba", sustav automatski vodi Kupca na stranici "Potvrda narudžbe", a na kojoj se nalaze podaci o broju narudžbe, plaćanja kao i obavijest o podnošenju potvrde sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda i obavijest o e-mail adresi i telefon na 091 6673 789 cijene poziva ovisno o cijeni pružatelja telekominikacijskih usluga kupca broj telefona putem kojih Kupac može dobiti sve potrebne informacije.

Cijena

1. Cijene proizvoda su veleprodajne, bez izraženog PDV-a, sa napomenom da nije uključen u cijenu proizvoda. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama. Prodavatelj je istaknuto cijene ažurira na dnevnoj bazi zbog čega postoji mogućnost da cijene u trgovini budu drugačije od cijene na "e-majice.hr/e-majice.com" ne postoje sve navedene cijene vrijede za kupnju online bez obzira na eventualnu cijenu za isti proizvod u trgovini.

2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodnih obavijesti kao što je ovlašten bez prethodnih obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodnih obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i / ili za sve proizvode. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će kupac biti naznačeno prije kupnje.

3. Bez obzira na prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba bit će isporučena po cijenama koje su vrijedile prilikom izrade ponude.

Plaćanje

1. Plaćanje kupljenih proizvoda kupca može izvršiti putem virmana (internet bankarstva) ili pouzečem.

2. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka na žiro-račun Prodavatelja.

Raskid ugovora i povrat

1. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom ispod gumba KUPI kod svakog proizvoda. (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti i obavijesti o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz čl. 61 st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

2. Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed kupcu bez navođenja razloga. Pravo na odustajanje počinje teći od datuma izdavanja računa.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak i uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani prekid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

- ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

3. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Novi val d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.

Ako korisnik jednostrano prekine ugovor, izvršit će povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke bez odgode, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Novi val zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koji nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Novi val može izvršiti tek nakon što mu se roba vraća ili nakon što mu se dostavi dokaz da je roba poslana nazad.

8. Korisnik je dužan robu predati ili poslati na adresu društva Novi val doo, Trnjanska 72, 10000 Zagreb bez nepotrebnog odgađanja, au svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Novi val uputio svoj odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Izravni troškovi povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na telefonski broj 01/6673 789 kako bi mu objasnio postupak vraćanja robe.

9. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim one koja je bila potrebna za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

10. Ako je na zahtjev korisnika izvršenje usluga započelo tijekom trajanja Jednokratnog raskida Ugovora, Korisnik je dužan platiti Novi iznos koji je u skladu s onim što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Novi Val o jednostranom raskidu Ugovora.

11. Ako kupac ne preuzme ili odbije preuzeo pošiljku snosi trošak transporta koji društvu Novi val d.o.o. plaća doslodavčkoj službi za slanje i vraćanje paketa.

RASKID UGOVORA O KUPNJI

Zaštita osobnih podataka

1. Prodavač prikuplja osobne podatke kupaca samo u mjeri potrebnim za ispunjenje obveza, informiranje o novim i akcijskim proizvodima i dostavi promotivnih materijala, unapređenju odnosa s Kupcima i radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.

2. Prodavatelj se obvezuje zaštititi osobne podatke kupca sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobni podaci neće ni na koji način biti predani trećim osobama bez pristanka Kupca. (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršenje isporuke kupljenog proizvoda) Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, sukladno zakonu, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupca.

3. Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Izjava o kolačićima (politika kolačića)

1. Kako bi stranice e-majice.hr/e-majice.com ispravno radile, one moraju na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Prema regulacijama EU, e-majice.hr/e-majice.com prije spremanja Cookiea mora zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem web stranice e-majice.hr/e-majice.com internet trgovina korisnik pristaje na upotrebu Cookiea.

2. Korisnik isključivanjem kolačića odlučuje hoće li dospustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati I konfigurirati u web pregledniku koji korisnik koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko korisnik onemogući kolačiće postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje daje Novi val web trgovina.

Ostale odredbe

1. Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na „ e-majice.hr/e-majice.com “ samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na „ e-majice.hr /e-majice.com“, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja „ e-majice.hr /e-majice.com“ na drugim web stranicama je zabranjen.

2. Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova „www.e-majice.hr/e-majice.com “ trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.

3. Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektalnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.

4. Kada „ e-majice.hr/e-majice.com “ odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica na primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

5. Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u kom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.

6. Prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku U slučajevima kada:

a) se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku

b) se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno

da se radi o zajedničkoj terminologji

c) postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski

jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao

temeljem Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09. siječnja 2016. godine, od dana, 15. veljače 2016. godine, Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) započela s radom.

Člankom 14. stavkom 1. stavak 1. Uredbe propisana je obveza trgovca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji ili uslugama i online tržištima koji su uspostavljeni u Uniji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku vezu s Platformom za ORS ,

Obzirom da je predmet Uredbe izravno primjenjiva u državama članicama Republike Hrvatske, bez obzira na kašnjenje s donošenjem odgovarajućih provedbenih pravnih akata.

Elektronsku veznicu (link) na Platformu za ORS http://ec.europa.eu/odr.